Mae Canolfan Cynllun Crefft Cymru Rhiannon yn drysorfa o grefftau cain, nwyddau cartref unigryw a bwydydd lleol blasus. Mae ein crefftau i gyd wedi eu gwneud mor lleol â phosib, ac nid ydym yn cadw gwaith masgynyrchedig nac wedi’i fewnforio. Ymdrechwn i gynnal yr ystod gorau o grefftau safonol unrhywle yng Nghymru, o gofroddion heddiw i ddarnau etifeddol y dyfodol.

CASGLIADAU

Dyma rai o'r casgliadau sydd wedi cyrraedd y siop yn ddiweddar.

GWERTHWYR GORAU

Dyma rai o'r eiemau mwyaf poblogaidd yn y siop grefftau ar hyn o bryd

EIN CANOLFAN

Dewch i ymweld â'n canolfan yn Nhregaron lle mae hyd yn oed mwy o ddewis o grefftau cain ac unigryw:

Cerfluniau Cardiau Achlysuron Arbennig Cwrw a Gwirodydd Cerfluniau Seramig Bwydydd o Gymru Llyfrau Cymraeg a Saesneg Eitemau i'r Cartref Cerfluniau Crefftau Meddal